WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta.

Dlaczego?

Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie. Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Dzieci mają kłopoty z nauką, gdyż nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Stąd też wielkim zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka:

 • emocjonalne
 • intelektualne

 

Istnieje wiele przyczyn tego, że dzieci nie chcą czytać książek. Zaliczyć tu trzeba brak nawyku czytania.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z CZYTANIA?

Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą.

Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego  rodzaju więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem

Wspólne czytanie jest szczególną formą spędzania czasu z dzieckiem.

Przynosi to zarówno „korzyści natychmiastowe” jak i  procentuje na przyszłość. Dzięki czytaniu cała rodzina może wspólnie spędzać czas, a przeczytane treści mogą stanowić pretekst do wspólnych rozmów.

Czytanie pomaga rozwiązywać problemy.

Literatura daje wsparcie w zmaganiu z różnymi problemami. Ukazuje różne wzorce myślenia. Ogromną rolę odgrywają tutaj bajki terapeutyczne. Jest to literatura powszechnie znana i dostępna.

Według Marii  Molickiej znanej  bajkoterapeutki, jest ona ważną metodą wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wczesnych  okresach rozwoju dziecka. Może pomóc w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi takimi jak:  frustracje, lęki, niska samoocena, uzależnienia. Taka literatura kompensuje niezaspokojone potrzeby oraz wpływa na kształtowanie się poczucia własnej wartości.

 

ROLA RODZINY W ROZBUDZANIU POTRZEB CZYTELNICZYCH

 • Potrzeba kontaktów z książką nie powstaje u dziecka samorzutnie. Dziecko nie odczuje jej braku , jeśli w ogóle nie będzie się z nią stykać.
 • O rozwoju i rozbudzaniu dziecka umysłu w znacznym stopniu decydują najwcześniejsze lata życia, czyli ten okres, w którym pozostaje on pod bezpośrednim  wpływem rodziny.
 • Jeśli chcemy, aby nasze dziecko czytało, musimy poświęcić mu więcej czasu i codziennie opowiadać mu baśnie, czytać bajki, opowiadania, wiersze. Dziecko musi  widzieć rodziców czytających.
 • Czytanie małym dzieciom książek to doskonała metoda wychowawcza. Główna rola przypada rodzicom, poprzez czytelniczą inicjację w domu oraz narzucenie zasady  selekcji odbioru programów telewizyjnych.
 • Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka. Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości
 • Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość  informacji, rozwój wiedzy i rynku pracy następują coraz szybciej – ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia
 • Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej; badania naukowe wykazują: szkodliwość zdrowotną  nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci, telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i  skraca ich przedział uwagi, wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.
 • Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zachowaniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży:

 • Budowanie więzi między rodzicem, a dzieckiem.
 • Skojarzenie czytania ze spokojem, przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa.
 • Stymuluje rozwój mózgu.
 • Ćwiczy pamięć i poprawia koncentrację (w odróżnieniu od telewizji).
 • Uczy radzenia sobie w niektórych sytuacjach (np. przygotowanie dziecka na pojawienie się rodzeństwa).
 • Przynosi ogromną wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo.
 • Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie.
 • Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu (np. podróże, czy poznanie egzotycznych zwierząt).
 • Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię.
 • Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię.
 • Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne, pomaga w rozróżnianiu dobra od zła.
 • Jest tanią i łatwo dostępną rozrywką; rozwija poczucie humoru.
 • Ułatwia samodzielne czytanie, pomaga w mówieniu i czytaniu.
 • Chroni przed uzależnieniem od telewizji.
 • Uczy nie agresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
 • Kształtuje nawyk czytania i poszerzania wiedzy na całe życie.
 • Jest inwestycją w przyszłość dziecka. Dzieci, którym czytano, lepiej radzą sobie w szkole.
 • Czytanie nie wywołuje lęków i niepokoju jak telewizja.
 • Rozładowuje napięcie i pomaga się uspokoić.