Realizowane inwestycje

Nazwa:

  • termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Okres realizacji:

  • czerwiec 2018-grudzień 2020

Cel:

  • prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci dotkniętych FAS i ich rodzin – diagnoza i rehabilitacja.