Realizowane inwestycje

Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2A na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.