Opłaty w internacie 2020/2021

  1. Opłata za wyżywienie 17 zł. – stawka dzienna x liczba dni żywieniowych. W piątki 10,50zł. W sytuacji nieobecności wychowanka wyprowiantowanie należy zgłaszać pod numerem telefonu: 880 803 097. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata będzie naliczana. Wpłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca.

Nazwa i nr konta:
Spółdzielnia Socjalna „Stara Łubianka” ul. Kościuszkowców 2A,
64-932 Stara Łubianka
Santander Bank
75 1090 1476 0000 0001 2243 5446

 

  1. Opłata stała za internat wynosi 50 zł za miesiąc i należy dokonywać jej w kasie szkoły lub przelewem na konto szkoły:

nr konta: 83 1020 3844 0000 1302 0116 9770
z dopiskiem opłata stała za internat, imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który jest płacone.
Adresat:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
ul Kościuszkowców 2A,
64-932 Stara Łubianka.