Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu – nr. postępowania WSCEiT.3722.1.2018

„Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – plik w formacie pdf – SIWZ_IDW
 2. Załącznik nr 1 o IDW– Wzór Formularza Oferty – plik w formacie MS Word – zalaczniki_IDW_edytowalne
 3. Wykaz cen – plik w formacie MS Excel – wykaz cen
 4. Wzór umowy – plik w formacie pdf – wzor_umowy_CzII_SIWZ
 5. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – plik w w formacie pdf – OPZ
 6. Załącznik nr 1- skany dokumentów zapisane w formacie zip – zal1
 7. Załącznik nr 2 – skany dokumentów zapisane w formacie zip – zal2
 8. Załącznik nr 3 – plik w formacie pdf – zal3
 9. Załącznik nr 4 –  dokumenty pdf zapisane w formacie zip – zal4
 10. Załącznik nr 5 – skany dokumentów zapisane w formacie zip – zal5
 11. Załącznik nr 6 – dokumenty pdf zapisane w formacie zip – zal6
 12. Załącznik nr 7 – dokumenty pdf zapisane w formacie zip  – zal7
 13. ZSP – dokumenty zapisane w formacie zip –ZSP