Nauczyciele

Rok szkolny 2020/2021

  Imię i nazwisko Przedmioty
Kubiak Anna – dyrektor przedmioty zawodowe
Leśków Danuta przedmioty zawodowe
Babska Małgorzata język polski
Demska Małgorzata język angielski, język niemiecki
Dudek-Przybolewska Magdalena przedmioty zawodowe
Górzyński Krzysztof edukacja dla bezpieczeństwa
Hermanowska Jolanta przedmioty zawodowe
Janicka Brygida przedmioty zawodowe, wychowawca w internacie
Januszkiewicz Marek przedmioty zawodowe
Jarząbkiewicz Katarzyna zajęcia rewalidacyjne, logopeda
Jasion Katarzyna internat-kierownik internatu
Kabaciński Janusz przedmioty zawodowe, geografia, język niemiecki
Matusiak Małgorzata wychowawca w internacie
Knosowska Jolanta zajęcia w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
Krzewiński Paweł wychowanie fizyczne
Matusiak Małgorzata wychowawca w internacie
Nalewajko Teresa wychowanie fizyczne
Osińska-Biała Marzena historia, WOS
Piasecka Ilona wiedza o kulturze
Pięta Jerzy przedmioty zawodowe
Pilc Marek biologia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
ks. Piwoński  Roman religia
Pranga Dariusz chemia, informatyka, przedmioty zawodowe
Rachowska Bożena psycholog szkolny
Romanowska Katarzyna pedagog, zajęcia rewalidacyjne
Sierhej Renata geografia
Stanisławek Edyta bibliotekarz
Szumski Piotr wychowawca w internacie
Taracińska Beata wychowanie dla życia w rodzinie
Taraciński Zbysław matematyka, zajęcia rewalidacyjne
Wielinski Marek zajęcia rewalidacyjne, wychowawca w internacie
Zaborowska Beata fizyka