LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości.

Ukończenie Liceum dla Dorosłych daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

  • nauka trwa 4 lata (8 semestrów) z wyjątkiem absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia,
  • dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia nauka może trwać 3 lata (6 semestrów – słuchacze przyjmowani są na drugi rok),
  • nauka w szkole odbywa się w systemie stacjonarnym,
  • nauka w Liceum dla Dorosłych jest bezpłatna.

W procesie kształcenia słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane będą na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W toku kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych słuchacz nabędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego. Słuchacz który ukończył szkołę i zdał maturę może:

  • podjąć naukę w szkole policealnej i uzyskać tytuł technika,
  • podjąć naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, pozwalających na uzyskanie tytułu technika,
  • kontynuować naukę na studiach wyższych.