Kontakt IOD

Inspektor Ochrony Danych:

Hanna Kiełboń
e-mal: kielbon@ido.edu.pl
tel. 729 057 572