Kontakt

 


Nazwa i adres:

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM 
EDUKACJI I TERAPII

Kościuszkowców 2A
64-932 Stara Łubianka
tel./fax (67)2160114
tel. komórkowy: 888880204

Kontakt:

zspstaralubianka@op.pl
www.zspstaralubianka.pl

Inspektor Ochrony Danych

Hanna Kiełboń
e-mal: kielbon@ido.edu.pl
tel. 729 057 572

Organ prowadzący:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Departament Edukacji i Nauki
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Organ nadzorujący:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile
Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Dyrektor szkoły:

Anna Kubiak

Kierownik praktycznej nauki zawodu:

Danuta Leśków