KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA zawieszeniu ulegają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance  od dnia 12 marca 2020 (czwartek) do 14 kwietnia 2020 (wtorek) włącznie.

W tym czasie nauka będzie odbywać się zdalnie o czym poinformują nauczyciele poprzez środki komunikacji ustalone  przez szkolę. Prosimy również o śledzenie informacji umieszczanych na stronie internetowej szkoły.

Apelujemy byście ten czas spędzili w domu, bez konieczności nie wychodzili i  unikali dużych skupisk ludzi.  Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej kraju.

Drodzy uczniowie i rodzice/opiekunowie  umożliwiamy w okresie zawieszenia zajęć skorzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez rozmowę  telefoniczną ze  specjalistami pracującymi w naszym Centrum w godz. 9:00- 15:00 od poniedziałku do piątku.
Potrzebę takiego kontaktu proszę zgłaszać na adres szkoły: zspstaralubianka@op.pl  lub telefonicznie 67 216 01 14 lub  67 216 01 93, podając swój numer telefonu, pod który  dyżurujący nauczyciel oddzwoni.