BEZ BARIER – POMOC DZIECKU Z NEUROTRUDNOŚCIAMI

23 listopada 2019 r. zakończyła się konferencja naukowa pt”„BEZ BARIER – POMOC DZIECKU Z NEUROTRUDNOŚCIAMI”, zorganizowana przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii
w Starej Łubiance. W dwudniowej konferencji uczestniczyło około 160 słuchaczy: nauczycieli, terapeutów, rodziców i uczniów. W pierwszym dniu tematem przewodnim był FAS. Wykłady wygłosiła dr n. med. Małgorzata Klecka. Tematyka: „FAS w perspektywie medycznej i sensorycznej”, „FAS jako trauma”
i „FAS w perspektywie terapeutycznej + dyskusja”.
Równie ciekawie wyglądał dzień drugi konferencji. Swoje wykłady wygłosili: mgr Monika Bekker-Goska: ,,Funkcjonowanie osób ze spektrum. Fakty i mity na temat autyzmu”, dr Małgorzata Burzyńska: „Neurodydaktyka – alternatywa dla szkół?”, Jan Gawroński: „Autyzm – od tego mam zalety”, mgr Sylwia Mądra: „Rola rodzica w przestrzeni autyzmu. Relacje dom– szkoła, orzecznictwo, terapie”, mgr Małgorzata Wokacz – Zaborowska: „Edukacja na miarę – model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu”. Na zakończenie mgr Karolina Ciszewska, mgr Wioletta Biesel: „Nowe spojrzenie
na terapię, budowanie relacji i praca w Domu Treningowym”. Głównym organizatorem konferencji
z ramienia WSCEiT była mgr Katarzyna Jasion. Patronat honorowy na konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak. Patronat medialny TV Asta. Wszystkim wykładowcom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy.