OGŁOSZONO PRZETARG

PRZETARG – OTWARTY

 1. PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W BZP O NR 601688-N-2019
  Z DNIA 2019-09-25 R.
 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 4. WZÓR UMOWY
 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
 6. FORMULARZ OFERTOWY W ZAŁĄCZNIKAMI W WERSJI EDYTOWALNEJ

PRZETARG – ZAKOŃCZONY

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zadaniu nr 1
  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zadaniu nr 2
 2. PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
 3. OGŁOSZENIE NR 591912-N-2019 Z DNIA 2019-09-04 R.
  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej
  Łubiance. : Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby przedsięwzięcia
  pn.: Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego
  Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 6. FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i rozbudowa budynków
  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”
 7. UMOWA NA DOSTAWĘ