OBCHODY 60-LECIA SZKOŁY I II ZJAZD ABSOLWENTÓW

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
(dawniej: Zespół Szkół Ogrodniczych i Zespół szkół Ponadgimnazjalnych)

mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość 60 – lecia WSCEiT i II Zjazd Absolwentów
które odbędą się 6 września 2019 r.

Program uroczystości:

10.00 – Msza Święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Łubiance
10.45 – Rejestracja uczestników (budynek szkoły)
11.00 – 12.00 – Słodki poczęstunek, kawa, herbata (świetlica szkolna)
12.00 – Część oficjalna i artystyczna (sala gimnastyczna)
14.00 – Obiad (budynek szkoły)
15.00 – 16.00 – Spotkania absolwentów (wybrane sale lekcyjne)
ok. 16.00 – Zakończenie uroczystości

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWIOWY

Wpłaty proszę kierować na konto:

Bank PKO BP 02 1020 4027 0000 1402 1522 8131

Zgłoszenia i opłaty do końca lipca 2019 r.