PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2019/2020

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  – ABSOLWENCI GIMNAZJUM
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  – ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  – ABSOLWENCI GIMNAZJUM
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  – ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Uwaga – podręczniki do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia po szkole podstawowej będą aktualizowane po zatwierdzeniu przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

test