PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 – STYCZEŃ 2019

Tuż po feriach zimowych podczas uroczystego apelu nastąpiło podsumowanie pracy naszej szkoły w I semestrze bieżącego roku.

Dyrektor szkoły, pani Anna Kubiak wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyła dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu oraz ze wzorową frekwencją.

Dyplomy i podziękowania otrzymali również uczniowie, którzy godnie reprezentowali szkołę i odnosili sukcesy podczas zawodów sportowych i w konkursach oraz uczniowie angażujący się w działalność społeczną i charytatywną.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy sukcesów oraz wzorowej postawy.

Apel został przygotowany przez Samorząd Szkolny.